Tražim elektronsko glasovanje na parlamentarnim izborima ove godine!

Potpiši peticiju za uvođenje elektronskog glasovanja


4 signatures = 0% of goal
0
20,000

Podijeli sa svojim prijateljima:

   

TRAŽIM od Vlade i Sabora RH da mi omoguće dopisno i elektroničko glasovanje na parlamentarnim izborima ove godine!

Poštovani,

Tražim od Vas, članova Vlade i  zastupnika u Saboru RH da meni, članovima moje obitelji, mojim sugrađanima te mojim prijateljima, rođacima i sunarodnjacima koji prebivaju izvan Hrvatske – omogućite da na ovogodišnjim parlamentarnim izborima glasujemo i dopisnim i elektronksim putem – kako kome najviše odgovara.

Jer, elektronsko i dopisno glasovanje je demokratski standard u većini europskih država.

Jer, postoje svi tehnički i infrastrukutrni uvijeti da se za ove izbore svim Hrvatima olakša, a mnogima i omogući izlazak na parlamentarne izbore. 

Jer, Elektronsko i dopisno glasovanje osigurat će veću izlaznost birača na izbore na kojima odlučujemo o tome tko će u naše ime sljedeće 4 godine voditi Hrvatsku.

Jer, Elektronsko i dopisno glasovanje omogućit će hrvatskim građanima izvan Hrvatske da bez namjernih, birokratskih prepreka koriste svoje građansko pravo – i glasuju.

Jer je vrijeme da vi koji nas predstavljate radite ono što je u intersu svih, a neka samo nekih

S poštovanjem

Ime i prezime