Politka privatnosti

Voditelj obrade osobnih podataka koje navedete u ovoj peticiji (ime i prezime, e-mail adresa) je Udruga U ime obitelji (Vankina ulica 2, 10000 Zagreb, OIB: 27741674988).

Nakon što potpišete peticiju na Vašu e-mail adresu (koju ste upisali) će stići e-mail u kojem trebate verificirati svoju e-mail adresu. Tek tada će se Vaše ime i prezime pribrojiti broju potpisnika peticije i tek tada će Udruga moći obrađivati Vaše osobne podatke. Ako ne verificirate svoju e-mail adresu, neće se računati da ste potpisali peticiju i Udruga neće obrađivati Vaše osobne podatke.

Vaši osobni podaci bit će obrađivani isključivo u udruzi U ime obitelji i isključivo za potrebe ove peticije i, ako za to date zasebnu privolu, za slanje obavijesti o aktivnostima U ime obitelji, i to dok je dopuštenje aktivno ili dok ga ne povučete, a sve u skladu i na način na koji propisuje GDPR.

U svakom trenutku imate pravo povući svoju privolu pisanim putem na e-mail info@uimeobitelji.net ili na adresu Udruge, ili zatražiti više informacija o svojim osobnim podacima, kao i sva druga prava koja za Vas proizlaze iz odredbi GDPR-a.